Geschiedenis Blom Assurantie Adviseurs - meer dan 85 jaar in verzekeringen

Hendrik Gerhard Elias BlomOp 4 april 1932 start Hendrik Gerhard Elias Blom (Eli) op een slaapkamer in de Anton Mauvestraat in Amersfoort een assurantiekantoor. Eli krijgt een agentschap van de NV Levensverzekeringsmaatschappij Utrecht (het huidige ASR) en begint met het afsluiten van overlijdensverzekeringen.
 
Een oude verzekeringspolis
Een oude verzekeringspolis
In de begin jaren worden de premies bij particulieren thuis afgehaald. Het was in die tijd gebruikelijk dat het salaris wekelijks werd uitbetaald en om die reden werden de premies dan ook wekelijks in rekening gebracht. Eli reed op zijn fiets elke week dezelfde route door de stad en de omliggende plaatsen om enkele centen per verzekerde op te halen. De cliënten konden er daarbij de klok op gelijk zetten, wanneer Blom aan de bel trok. De premies waren bestemd voor de dooibus/ het dooiefonds, zoals dat in de volksmond heette. Een bijkomend voordeel van het wekelijks langs komen is natuurlijk dat o.a. gezinsuitbreiding niet ongemerkt kon plaatsvinden. Een nieuwe polis voor de dooiebus was dan snel geregeld.

Een advertentie uit de Amersfoortse Courant.

Kantoor op de LeusderwegVanaf 1959 begon zoon, A.E. Blom (Ton) ook in verzekeringen, hij ging vanaf zijn woonadres in de binnenstad van Amersfoort, de Kortegracht, van start. Twee jaar later werden de bedrijven samengevoegd tot Assurantiekantoor Blom en Zoon. In die tijd werden meer en meer salarissen en huur betaald via bankrekeningen. Het bedrijf veranderde daarin mee. Premies werden niet meer langs gehaald, de nadruk kwam meer te liggen op het voeren van de administratie en de advisering. In 1969 werden de verzekeringsactiviteiten uitgebreid met een spaaragentschap van de C.D.K. bank. De oprichter van het bedrijf geniet dan al van een welverdiend pensioen.

 

Het eerste logo

In 1970 werd aan de Leusderweg 37 een winkelpandje gehuurd, een vooruitstrevend idee, wat in die tijd beslist geen gebruikelijke situatie was. Vrijwel alle verzekeringsagenten werkten nog vanuit huis. Ton kreeg op de Leusderweg prima ondersteuning van zijn vrouw Gerie, die administratief veel werk verzette. Met name de afwikkeling van schades berustte vrijwel geheel op haar schouders. Inmiddels werd er gewerkt voor vrijwel alle gerenommeerde verzekeraars, zoals de Utrecht en Holland (nu ASR) de Nederlanden van 1845 (Nationale Nederlanden) Ago en Ennia (beiden Aegon) en Nog de Jongh (Reaal). Op dat moment zijn alle leerlingen van alle Christelijke basisscholen van Amersfoort collectief verzekerd via Assurantiekantoor Blom. Hoewel de assurantiewinkel een succes is, is het niet praktisch dat de winkel wat verder van huis ligt. Hierdoor werd er besloten een woonhuis/winkelpand aan te schaffen aan de Vermeerstraat 80. De zaken gaan zodanig goed dat uitbreiding met personeel noodzakelijk is. Vanaf 1974 zijn er steeds enkele administratieve krachten in dienst. In dit jaar introduceert het kantoor het in Amersfoort inmiddels bekende rode logo, afgezien van een kleine facelift is dit logo nog steeds in gebruik.

Op de braderie in 1979
Het kantoor omstreeks 1980In de tachtiger jaren wordt er prominent aan de weg getimmerd. Zo werden er enkele jaren stands ingericht op de braderie van de Keistadfeesten, werd er meegedaan met de keistad optocht met een heuse praalwagen en werd er een prijsvraag uitgeschreven. Bij deze prijsvraag was het de bedoeling om de schade te schatten aan een auto die voor de deur van het kantoor stond. Een moeilijke taak, zou later blijken. In 1987 treedt de derde generatie toe tot het bedrijf. Hendrik Gerhard Elias (Eli) is aanvankelijk in loondienst maar na twee jaar wordt hij medevennoot. Gelijktijdig doet de eerste computer zijn intrede. Handmatig worden de gegevens van circa 2000 relaties ingevoerd met vele duizenden polissen. Het betreft hier voornamelijk particuliere relaties, waarbij de doelstelling is hoge service te verlenen om een langdurige relatie aan te gaan. Inmiddels zijn er vele families meerdere generaties lang verzekerd bij het kantoor.

Op 1 januari 1997 wordt al het oude briefpapier in de prullenbak gegooid, er wordt een nieuwe naam geïntroduceerd; voortaan heet het bedrijf: Blom Assurantie Adviseurs. In dat jaar staakt Gerie Blom haar werkzaamheden, zij heeft dan al duizenden schades behandeld en jaren lang de financiële administratie gevoerd. Een jaar later trekt Ton Blom zich officieel terug uit het kantoor en neemt afscheid met een druk bezochte receptie in het Berghotel. Sindsdien werkt hij nog elke week 1 dag ter ondersteuning. Vlak voor de eeuwwisseling heeft het kantoor een metamorfose ondergaan. De gehele beneden verdieping is opnieuw opgetrokken en klaargestoomd voor de volgende eeuw. Met de ruime bureaus en veel licht inval is het nu prettig werken. In 2001 komt er een website en vanaf 2002 heeft het kantoor een belangrijke klant erbij: Sinterklaas! De gehele intocht en alle aanverwante zaken tijden de Sinterklaas periode zijn verzekerd bij Blom Assurantie Adviseurs. Ziet u dus ooit een piet met een arm in het gips, dan weet u dat de schadeclaim bij Blom ligt......

Op 4 april 2007 bestond het kantoor 75 jaar, een gebeurtenis waar in de pers uitgebreid aandacht aan werd besteed. Relaties konden een lekkere fles wijn afhalen op het kantoor. Tien jaar later, tijdens het 85 jarig jubileum konden alle relaties het fotoboek Amersfoort in beeld gratis afhalen. Dit prachtige boekje met veel zeer oude en unieke foto's van Amersfoort, was samengesteld door Ton Blom.