Vergelijkingskaarten van Blom Assurantie Adviseurs

De financiële dienstverlening van ons kantoor valt onder de regelgeving van de Wet Financieel Toezicht (WFT). Wij zijn in het bezit van een vergunning die afgegeven is door de toezichthouder AFM. (Autoriteit Financiële Markten) Wij staan geregistreerd onder vergunningsnummer 12004557. 

Wij zijn strikt onafhankelijk en adviseren en bemiddelen in diverse financiële producten.
Onze diensten en wat doen wij o.a. voor u.
Wij adviseren en bemiddelen op het gebied van schade- en levensverzekeringen, kredieten en bancaire producten. Dit doen wij voor particulieren en het M.K.B. Onze dienstverlening omvat o.a. een uitgebreide inventarisatie, onafhankelijk advies afgestemd op uw wensen en mogelijkheden, aanvraagprocedures van verzekeringen, opzeggen van oude polissen, schadeafwikkeling en ook zullen wij regelmatig een contact moment hebben over de ontwikkelingen binnen de financiële markt, verzekeringen, uw situatie etc.
Daarnaast zullen wij uw gegevens zorgvuldig in een dossier vastleggen en beheren, de verplichte permanente educatie volgen en de examens hiervoor afleggen.
Wat verwachten wij van u.
Wij verwachten van u de juiste informatie te krijgen. Wij waarderen een open en transparante samenwerking. Tevens dient u ons, ook na de adviesfase, op de hoogte te stellen van voor ons relevante wijzigingen van materiële of persoonlijke aard. Wij verwachten van u dat u de ontvangen stukken controleert. Vooral bij telefonisch doorgegeven wijzigingen, maar ook in andere gevallen, kunnen in het communicatietraject fouten of misverstanden sluipen. Als er iets niet duidelijk of onjuist is weergegeven, belt u ons dan. Wij zullen dan een eventueel gewenste aanpassing verzorgen. Wij willen graag uw gehele verzekeringspakket beheren om het voor u overzichtelijk en gemakkelijk te maken. Wij "ontzorgen" u graag op het gebied van financiele producten. 
 
Onze bereikbaarheid.
Ons kantoor is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.30 uur en is te bereiken onder telefoonnummer: 033 - 4616838. Ook kunt u ons een e-mail versturen naar info(apestaartje)blomass(punt)nl , wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.Wij zijn tenslotte tijdens kantoor uren ook bereikbaar via Whatsapp onder nummer 06 1515 0620
De premie en nota's.
Blom Assurantie Adviseurs factureert de eigen dienstverleningsnota's en de premienota's van maatschappijen rechtstreeks aan u. Daarbij geven wij de voorkeur aan een incassomachtiging.
 
Onze relaties met banken en verzekeraars.
Wij kunnen bij zo'n 10 verzekeraars en banken uw belangen onderbrengen. Bij onze adviezen gaan wij uit van de producten die wij kunnen aanbieden. Wel hebben wij diverse producten vergeleken op voorwaarden en prijs, daarnaast hebben wij ervaringen opgedaan waardoor wij in sommige situaties voorkeur hebben voor enkele maatschappijen. Hierbij speelt een snelle (schade) afwikkeling, prettige samenwerking, goede bereikbaarheid, ondersteuning en voorlichting een grote rol. Als u dat wenst kunnen wij een lijst met namen van verzekeraars en banken toezenden waarmee wij samenwerken.
 
Hoe worden wij beloond?
Veel van onze kosten worden vergoed door de verzekeraars en maatschappijen waar wij producten onderbrengen. Voor levensverzekeringen, arbeidsongschiktheidsverzekeringen en bancaire producten ontvangen wij geen vergoeding van verzekeraars of bancaire instellingen. Wij brengen onze advies- en bemiddelingskosten rechtstreeks bij u in rekening, dit kan zijn middels een eenmalige factuur en/of via een maandelijks service abonnement.  Wij willen naar u transparant zijn en geven u inzicht in de kosten die wij in rekening brengen bij onze adviezen. Een eerste oriënterend gesprek is overigens altijd gratis!
 
Product %
Levensverzekeringen Eenmalige kosten € 350,= en € 5,= service kosten per maand
Schadeverzekeringen ca. 10% - 25% van de premie.
Bancair Eenmalige kosten € 350,= 
Uitvaartverzekeringen Eenmalige kosten € 50,= per polis en € 3,= service kosten per maand
Dit zijn gemiddelde bedragen. De wet verbiedt maatschappijen om ons als financieel dienstverlener omzetbonussen te geven. Op de meeste producten wordt een doorlopende provisie vergoed. De bovenstaande tarieven hanteren wij voor nieuwe relaties, voor bestaande relaties hanteren wij een gereduceerd tarief.
Onze kwaliteit.
Wij houden onze vakkennis op peil. Wij hebben een vergunning volgens de Wet Financieel Toezicht. Onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt binnen de grenzen van de polis dekking voor de aanspraken die verband houden met eventuele beroepsfouten.
Wij zijn een flexibele organisatie die open en eerlijk met u communiceert. Wij kijken naar uw belang en stemmen ons advies op uw wensen en mogelijkheden af.
Beëindiging van de relatie.
Uiteraard hopen wij met u een langdurige relatie aan te gaan. Mocht u onverhoopt beslissen te wisselen van intermediair en/of verzekeringsmaatschappij dan zullen wij daar zoveel mogelijk aan meewerken.
 
Klachten.

Wij zijn aangesloten bij Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). KiFiD is bereikbaar via postbus 93257  2509 AG te Den Haag, telefoonnummer 070 - 3338999. Hier kunt u terecht wanneer u niet tevreden bent over onze dienstverlening. Uiteraard verzoeken wij u bij eventuele klachten dit eerst aan ons kantoor voor te leggen, waarna wij onze uiterste best zullen doen uw klacht naar tevredenheid te behandelen.