Aansprakelijkheids verzekeringen

Wat zijn de verschillende dekkingsvormen?

Vaak loopt een aansprakelijkheidsverzekering al vele jaren. Het kan daardoor gebeuren dat de dekking niet meer aansluit bij de huidige situatie. Is bijvoorbeeld een van onderstaande punten op u van toepassing en uw polis is daarop nog niet aangepast dan verzoeken wij u even contact met ons op te nemen
  • U bent alleenstaande en u heeft een gezinsdekking of andersom.
  • U heeft een gezinsdekking, bent ouder dan 50 jaar en u heeft geen inwonende kinderen (meer).
  • U brengt wel eens uw kind en/of huisdier bij een oppas (zoals familie, kennis of buren) onder.
  • U heeft een tweede (vakantie) woning.
Afhankelijk van de situatie dient u extra premie te betalen of wordt de premie verlaagd. Overigens is het goed mogelijk dat uw polis al helemaal correct is. Heeft u echter twijfels of moet de polis nog aangepast worden, belt u ons dan gerust.

Is uw verzekerde bedrag wel juist?

Sinds vele jaren was het standaard verzekerde bedrag op een particuliere aansprakelijkheidsverzekering (AVP) € 1.000.000,-.

Dit lijkt een flink bedrag, maar toch kan dit nog wel eens te laag blijken te zijn. In de praktijk zijn hogere claims tegenwoordig helaas geen uitzondering meer, met name als het om letselschades gaat. Dat houdt voor u een groot risico in, want schades boven dit bedrag kunnen mogelijk op persoonlijke titel op u worden verhaald.

Wij raden iedereen daarom aan om een verzekerd bedrag van minimaal € 2.500.000,- in de polis te laten zetten. Daarmee is de polis aangepast aan de huidige maatstaven. Kijkt u voor de zekerheid nog even naar uw eigen polis. Is uw verzekerde bedrag wel juist?