Hoe te handelen bij schade

Hier treft u een overzicht aan, gerubriceerd naar verzekeringssoort, waarin wordt beschreven hoe u het beste kunt handelen bij een eventuele schade. Tevens is er een directe link naar een aantal schadeformulieren. Natuurlijk kunt u ook altijd even telefonisch bij ons een schadeformulier aanvragen. Na ontvangst van het schadeformulier met de eventuele bijlagen zullen wij onze uiterste best doen uw schade zo spoedig mogelijk voor u af te wikkelen.

Inboedel

Hiervoor dient u een volledig ingevuld en ondertekend schade aangifteformulier in te leveren. Dit schadeformulier kunt u downloaden via deze website of telefonisch bij ons opvragen. Indien er sprake is van de mogelijkheid tot reparatie, dan ontvangen wij graag eerst van u een offerte. Dit in verband met het eventueel uitvoeren van een expertise.
Als er sprake is van vervanging, dan ontvangen wij graag eventuele aankoopbewijzen zoals bijvoorbeeld aankoopnota´s, een bankafschrift of garantiebewijs.
Bij inbraakschades vragen wij u ook om het politierapport bij te sluiten. Als er inboedelgoederen na braak uit de auto worden gestolen, geldt er veelal een maximale vergoeding van € 225,=. Indien wij het schadeformulier compleet met alle benodigde stukken van u ontvangen, dan streven wij ernaar om de schade binnen 3 weken voor u af te wikkelen.

Opstal

Hiervoor dient u een volledig ingevuld en ondertekend schade aangifteformulier in te leveren. Dit schadeformulier kunt u downloaden via deze website of telefonisch bij ons opvragen. Graag ontvangen wij van u eerst een offerte van de reparatiekosten. Dit in verband met het eventueel uitvoeren van een expertise. Bij inbraakschades vragen wij u ook om het politierapport bij te sluiten. Veelal geldt er bij stormschades een eigen risico van 2 promille van het verzekerde bedrag met een minimum van € 250,= en een maximum van € 500,=.

Indien wij het schadeformulier compleet met alle benodigde stukken van u ontvangen, dan streven wij ernaar om de schade binnen 3 weken voor u af te wikkelen.

Glas

Hiervoor dient u een volledig ingevuld en ondertekend schade aangifteformulier in te leveren. Dit schadeformulier kunt u downloaden via deze website of telefonisch bij ons opvragen. Graag ontvangen wij van u de originele reparatienota. Tevens willen wij u erop wijzen dat indien u woonachtig bent in de regio Amersfoort, wij voor u herstel kunnen regelen via schildersbedrijf de Vaal. U hoeft hiervoor alleen contact met ons op te nemen en ons te laten weten wat ongeveer de afmetingen van de ruit is en of het enkel, dubbel of speciaal glas betreft. Vervolgens nemen wij contact op met schildersbedrijf de Vaal en verzoeken hen om een afspraak met u te maken. In dit geval hoeft u geen schade aangifteformulier bij ons in te leveren en wordt de nota rechtstreeks door ons voldaan.

Indien wij het schadeformulier compleet met alle benodigde stukken van u ontvangen, dan streven wij ernaar om de schade binnen 3 weken voor u af te wikkelen.

Aansprakelijkheid

Hiervoor dient u een volledig ingevuld en ondertekend schade aangifteformulier in te leveren. Dit schadeformulier kunt u downloaden via deze website of telefonisch bij ons opvragen. Het is van belang om op het schadeformulier de volledige naam en adresgegevens met het telefoonnummer van de tegenpartij te vermelden. Wij verzoeken u om het schadebedrag niet zelf aan de tegenpartij te vergoeden, maar het rekeningnummer van de tegenpartij te vermelden op het schadeformulier.
Mocht er sprake zijn van de mogelijkheid tot reparatie, dan ontvangen wij graag eerst van de benadeelde een offerte. Dit in verband met het eventueel uitvoeren van een expertise. Als er sprake is van vervanging, dan ontvangen wij graag eventuele aankoopbewijzen zoals bijv. nota´s, een bankafschrift of garantiebewijs. Mocht u van de tegenpartij een aansprakelijkheidsstelling hebben ontvangen, dan zien wij deze ook graag tegemoet.

Indien u een brand-, glas- en/of autoschade heeft veroorzaakt, dan dient de tegenpartij deze schade eerst aan te melden op zijn of haar eigen verzekering. Mocht de tegenpartij hiervoor niet verzekerd zijn, dan kunt u deze schade alsnog op uw aansprakelijkheidsverzekering aanmelden.

Auto

Verhaalbare schade bij een WA en/of WA beperkt cascodekking.

Hiervoor dient u een volledig ingevuld en ondertekend schade aangifteformulier in te leveren. Dit schadeformulier kunt u telefonisch bij ons opvragen. Het formulier bestaat uit 2 gedeelten, een origineel en een kopie. De betrokken partijen dienen samen de voorzijde zo volledig mogelijk in te vullen en te ondertekenen. Vervolgens houdt ieder een gedeelte van het formulier. Beide partijen vullen dan afzonderlijk de achterzijde van het schadeformulier in. Hierbij is het van belang dat in ieder geval wordt aangegeven of er politie aanwezig is geweest en wie u aansprakelijk acht voor de schade. Tevens kunt u op de achterzijde aangeven of er sprake is van lichamelijk letsel. Tot slot dient u ook de achterzijde van het formulier te ondertekenen.
Is de tegenpartij schuldig en het schadebedrag is lager dan € 500,= , dan ontvangen wij graag een goed gespecificeerd offerte van u. Mocht de schade meer bedragen, dan kunt u ons dit telefonisch laten weten en zullen wij in overleg met u een afspraak maken voor een expertise. U hoeft dan geen offerte in te leveren.Bij het verhalen van een schade zijn wij afhankelijk van de medewerking van de tegenpartij en diens verzekeraar. Het verhalen van schades duurt daarmee soms langer dan wenselijk is.

Zowel verhaalbare als niet verhaalbare schade bij een Allrisks dekking.

Hiervoor dient u een volledig ingevuld en ondertekend schade aangifteformulier in te leveren. Dit schadeformulier kunt u telefonisch bij ons opvragen. Het formulier bestaat uit 2 gedeelten, een origineel en een kopie. De betrokken partijen dienen samen de voorzijde zo volledig mogelijk in te vullen en te ondertekenen. Vervolgens houdt ieder een gedeelte van het formulier. Beide partijen vullen dan afzonderlijk de achterzijde van het formulier in. Hierbij is het van belang dat in ieder geval wordt aangegeven of er politie aanwezig is geweest en wie u aansprakelijk acht voor de schade. Tevens kunt u op de achterzijde aangeven of er sprake is van lichamelijk letsel. Tot slot dient u ook de achterzijde van het formulier te ondertekenen.
Veel verzekeringsmaatschappijen bieden de mogelijkheid voor reparatie door een bij hen aangesloten garage (informatie hierover is telefonisch bij ons op te vragen). Deze garages bieden een aantal voordelen, zoals bijvoorbeeld gratis vervangend vervoer ten tijde van de reparatie en veelal een verlaagd eigen risico. Indien u hiervan gebruik maakt, hoeft er geen offerte te worden ingeleverd of expertise te worden uitgevoerd. Als u hier geen gebruik van maakt, dan ontvangen wij graag een goed gespecificeerde offerte van u als het schadebedrag lager is als € 500,=. Mocht de schade meer bedragen, dan kunt u ons dit telefonisch laten weten en zullen wij in overleg met u een afspraak maken voor expertise. U hoeft dan geen offerte in te leveren.

Inbraakschade (bij een WA beperkt casco of Allrisks dekking )

Hiervoor dient u een volledig ingevuld en ondertekend schade aangifteformulier in te leveren. Dit schadeformulier kunt u telefonisch bij ons opvragen. Op de voorzijde hoeft u uitsluitend uw eigen gegevens in te vullen, daar de tegenpartij (veelal) onbekend is. Vervolgens is het van belang om zowel de voor- als de achterzijde van het formulier te ondertekenen.
Veel verzekeringsmaatschappijen bieden de mogelijkheid voor reparatie door een bij hen aangesloten garage (informatie hierover is telefonisch bij ons op te vragen). Deze garages bieden een aantal voordelen, zoals bijvoorbeeld gratis vervangend vervoer ten tijde van de reparatie en veelal een verlaagd eigen risico. Indien u hiervan gebruik maakt, hoeft er geen offerte te worden ingeleverd of expertise te worden uitgevoerd. Als u hier geen gebruik van maakt, dan ontvangen wij graag een offerte van u indien het schadebedrag lager is als € 500,=. Mocht de schade meer bedragen, dan kunt u ons dit telefonisch laten weten en zullen wij in overleg met u een afspraak maken voor expertise. U hoeft dan geen offerte in te leveren.
Bij inbraakschades vragen wij u ook om het politierapport bij te sluiten. Indien er uit de auto tevens specifieke autoaccessoires zijn gestolen, dan ontvangen wij graag eventuele aankoopbewijzen zoals bijv. nota´s, een bankafschrift of garantiebewijs. Mochten er ook inboedelgoederen gestolen zijn uit de auto, dan kunt u dit gedeelte van de schade aanmelden op uw inboedelverzekering (zie rubriek inboedel).

Ruitschade (bij WA beperkt casco of Allrisks dekking)

Voor ruitschades kunt u het beste contact opnemen met de ruithersteller welke op de groene kaart wordt vermeld. Indien de ruit kan worden gerepareerd, dan wordt er veelal geen eigen risico berekend. Dient de ruit te worden vervangen, dan gebeurt dit veelal tegen een verlaagd eigen risico. Ons kantoor heeft goede ervaringen met het bedrijf Car Cool Center aan de Nijverheidsweg 32 te Amersfoort (033 - 465 54 48). Alle verzekeraars werken samen met dit bedrijf, u kunt dus bij ruitreparatie of ruitherstel altijd hier terecht, uiteraard gelden ook hier de verlaagde eigen risico afspraken. U hoeft geen schadeformulier bij ons in te leveren. Het eventuele eigen risico dient u rechtstreeks bij de ruithersteller af te rekenen.
Uiteraard kunt u ook uw ruit door uw eigen garage laten repareren of vervangen, alleen wordt dan in de meeste gevallen het normale eigen risico doorberekend. In dit geval ontvangen wij dan wel graag van u een volledig ingevuld en ondertekend schade aangifteformulier. Dit schadeformulier kunt u telefonisch bij ons opvragen. Op de voorzijde hoeft u uitsluitend uw eigen gegevens in te vullen. Vervolgens is het van belang om zowel de voor- als de achterzijde van het formulier te ondertekenen. Tevens ontvangen wij dan graag de gespecificeerde nota van u.

Rechtsbijstand (Arag)

Voor het aanmelden van een schade op uw rechtsbijstandverzekering, kunt u het beste het geschil zo compleet mogelijk op papier zetten en bij ons inleveren, samen met een kopie van alle van belang zijnde stukken.
Bij eventuele juridische zaken welke zijn uitgesloten van dekking, of waar uw polis geen dekking voor biedt, kunt u een beroep doen op Arag Rechtswijzer tel. 033 - 4342350. Dit telefonische advies is gratis. Bij eventuele doorverwijzing naar een jurist, advocaat of notaris, kunt u hiervan gebruik maken tegen een prijs welke lager ligt, dan wanneer u zelf naar een specialistische deskundige toe stapt.

Reisverzekering

Hiervoor dient u een volledig ingevuld en ondertekend schade aangifteformulier in te leveren.Dit schadeformulier kunt u telefonisch bij ons opvragen. Graag ontvangen wij van u eventuele aankoopbewijzen zoals bijvoorbeeld nota´s, een bankafschrift of garantiebewijs. Indien er sprake is van diefstal en/of verlies van bagage, dan is het van belang dat u ter plaatse aangifte doet hiervan. Deze politieaangifte kunt u dan bij het schadeformulier voegen. Dokters- en ziekenhuiskosten dienen eerst gedeclareerd te worden bij uw zorgverzekeraar. Eventuele niet of niet geheel vergoedde zaken kunnen naderhand alsnog bij uw reisverzekeraar worden ingediend. U dient dan wel de afwijzing van uw zorgverzekering bij te sluiten.

Bij noodgevallen zoals:

  • Ernstige ziekte of ziekenhuisopname in het buitenland
  • Een ernstig ongeval in het buitenland
  • Voortijdige terugkeer naar Nederland
dient u direct contact op te nemen met de alarmcentrale, u treft het telefoonnummer aan op uw polis. Ons kantoor werkt veel samen met Nh1816 verzekeringen op het gebied van (doorlopende) reisverzekeringen. U treft hier onder het alarmnummer aan, welke 24 uur per dag bereikbaar zijn. Bij een ziekenhuisopname dient u tevens de alarmcentrale van uw zorgverzekeraar in te schakelen.
Nh1816       +31  88  112   1816