Overlijdensverzekering

Beschrijf uw persoonlijke uitvaartwensen

Er zijn van die onderwerpen waar veel mensen liever niet over praten. Zo kan het gebeuren dat er bij een onverwacht overlijden, de nabestaanden vaak niet weten hoe zij verder moeten handelen.

Waar liggen bijvoorbeeld belangrijke waardepapieren en polissen? Maar ook hoe dient de begrafenis of crematie er uit te zien en wie moet er worden uitgenodigd? Wij hebben voor u een handig formulier klaar liggen, u kunt dit gratis telefonisch of via e-mail bij ons aanvragen. Wij adviseren u dit formulier, waarop de persoonlijke wensen m.b.t. een uitvaart kunnen worden beschreven, eens op uw gemak in te vullen. En wellicht is het zinvol dit formulier met uw naaste familieleden te bespreken.

Daarnaast is het verstandig eens aan de kosten van een crematie of begravenis te denken. Is hiervoor geld gereserveerd, of is er een kostendekkende verzekering voor afgesloten? Verder kan een testament in veel gevallen aan te raden zijn. Met name bij het bezit van vermogen of een eigen huis en indien de voogdij van kinderen geregeld dient te worden. Een notaris kan u over dit onderwerp kosteloos nader informeren.

Als laatste kan bij huwelijk of samenwoning een berekening van de financiële situatie na het overlijden van een van beide personen zinvol zijn.

Wij realiseren ons dat dit vaak gevoelige onderwerpen zijn. Onze ervaring is echter dat het vooraf regelen van zaken veel problemen kan voorkomen.

Overlijdensverzekeringen ook mogelijk met koopsom

Is het verzekerd bedrag van uw uitvaartpolis wel voldoende of heeft u voldoende geld hiervoor gereserveerd? Wij krijgen regelmatig nota's van uitvaartondernemingen onder ogen met bedragen van meer dan € 8.000,=!

Bent u ouder dan 55 jaar dan is bijverzekeren vaak een dure oplossing. Er is ook een andere mogelijkheid die iwij graag aan u wil voorleggen.

Menigeen heeft voor de verwachte kosten een bedrag bij de giro of bankinstelling gereserveerd. U kunt hiervoor ook een overlijdenspolis afsluiten en door een eenmalige betaling volstorten. U stort een bepaald bedrag en krijgt hiervoor een polis met een uiteraard hoger verzekerd bedrag voor terug. Ieder jaar dat de polis loopt wordt bovendien het verzekerd bedrag verhoogd door een winstdeling.Bij overlijden in het eerste verzekeringsjaar wordt uitsluitend het gestorte kapitaal terug betaald. Op deze manier zijn de uitvaartkosten goed afgedekt en kan het restant spaargeld voor leukere dingen gebruikt worden.

Wat kost een begrafenis of cremate?

Deze vraag laat zich niet zo makkelijk beantwoorden. Immers de kosten zijn sterk afhankelijk van uw persoonlijke wensen en andere omstandigheden. Wij kunnen echter wel constateren dat de kosten vaak veel hoger liggen dan vooraf voorzien. Een gemiddelde begrafenis of crematie kost al gauw meer dan € 8.000,=. Bij een begrafenis komen daar nog eens kosten bij voor een eigen graf en/of een grafsteen, ook dit kan enkele duizenden euro’s kosten. Wij gaan daarbij uit van een gangbare situatie. Verwacht u veel mensen, heeft u bijzondere wensen, of is er sprake van een begrafenis in het buitenland dan kunnen de kosten erg hard oplopen. Als u een goede indicatie wilt hebben, kunt u in een paar klikken de uitvaartkosten berekenen met onze uitvaartkostenmeter, gebaseerd op uw persoonlijke wensen.

Natuurlijk bestaat er de mogelijkheid u te verzekeren voor de kosten van de uitvaart. Voor jonge mensen zijn de maandelijkse kosten zelfs erg laag. Voor mensen op oudere leeftijd bestaat er de mogelijkheid premie te betalen tegen een eenmalige koopsom. U kunt meer over deze optie elders in deze website lezen. De huidige polissen zijn winstdelend, dat wil zeggen dat de verzekeringsmaatschappij jaarlijks het verzekerde bedrag verhoogt, zonder een premieverhoging te vragen. Deze winstdeling loopt ook door nadat de premiebetaling is afgelopen. In veel gevallen is dat 30 jaar, maar u kunt natuurlijk ook voor een andere termijn kiezen.

Als u al een overlijdensverzekering heeft lopen via ons kantoor kunt u altijd even navragen hoe hoog de opgebouwde winst is. Samen met het verzekerde bedrag zou een dekking van minimaal € 8.000,= zeker aan te raden zijn. Als u nog niet verzekerd bent of een te laag verzekerdbedrag heeft kunt u telefonisch of per mail een vrijblijvende offerte aanvragen.
Natuurlijk kan een verzekering overbodig zijn als u het benodigde kapitaal op een bank- of girorekening heeft gereserveerd. Let u daarbij wel op dat u het gereserveerde bedrag niet gebruikt voor andere doeleinden. Bovendien betaalt u al snel over uw spaargeld vermogensrendementsheffing, een overlijdensverzekering is hiervan vrijgesteld.