Duurzaam ondernemen

Papierverbruik

In ons bedrijf werd in het verleden veel papier verbruikt. De laatste jaren is het papierverbruik sterk terug gebracht doordat veel van onze relaties akkoord zijn gegaan met het verzenden van brieven en facturen per mail. Het terugdringen van het papier verbruik is een gezamenlijke inspanning en wij zijn erg enthousiast over de medewerking die wij van onze relaties hebben gekregen. Als u ook een steentje wilt bijdragen en u ontvangt nu nog onze facturen per post dan kunt u met een telefoontje regelen dat wij in het vervolg ook uw post per mail versturen. Eventuele polissen sturen wij overigens altijd per post, zodat u deze nog fysiek in uw polismap kwijt kunt.
Het papier wat we toch nog verwerken kent het zogenaamde FSC keurmerk. Dit betekent dat de grondstoffen voor het papier zijn gehaald uit verantwoord beheerde bossen, met respect voor de leefomgeving en de sociale en economische situatie ter plekke.


Energieverbruik

Ons kantoor streeft er naar om ook op dit gebied een zo "groen" mogelijke keuze te maken. Wij hebben ons aangesloten bij det Cooperatieve vereniging de Windvogel. Deze vereniging stimuleert de productie van windenergie. De duizenden leden participeren in de aankoop en het beheer van windmolens. Inmiddels zijn er meerdere windmolens in eigen beheer.


Bomen aanplanten

Ons kantoor probeert haar ecologisch voetafdruk zo ver mogelijk te beperken. Omdat de voetafdruk niet geheel te vermijden is, hebben wij besloten regelmatig bomen te laten planten. Dit doen wij in samenwerking met Treesforall. Ook u kunt hier aan meewerken, voor € 10,= kunt u al 2 bomen laten planten. Treesforall


Duurzaam en maatschappelijk verantwoord bankieren

Sinds enige jaren bankiert ons kantoor bij Triodosbank in Zeist, een bank die bewust andere keuzes maakt. Triodosbank is een bank die uitsluitend investeert in bedrijven die een gezond milieu nastreven, duurzame energie ontwikkelen of zich bezig houden met recycling. Daarnaast wordt kunst en cultuur ondersteund en kunnen fair trade bedrijven prima terecht bij Triodosbank. Er kan in ieder geval gesteld worden dat het een bank "met schone handen" is. Geen investeringen in milieu vervuilende bedrijven, in de oorlogs- tabaks- of alcoholindustrie en zeker geen investeringen in bedrijven (of toeleveringsbedrijven) waar sprake is van kinderarbeid of slechte arbeidsomstandigheden. U helpt ons door uw betalingen van verzekeringspremies of facturen zo veel mogelijk op onze Triodosbank rekening over te maken.
​​ ​​
​​
Microkredieten

Middels de organisatie KIVA, verstrekt ons kantoor microkredieten. KIVA is een non-profit organisatie die als een tussenpersoon fungeert. Op de website van KIVA zijn kleinschalige projecten te vinden waarvoor geld nodig is. Hoe werkt KIVA in de praktijk? Een boer uit Kazachstan vraagt bijvoorbeeld om een kleine lening om zijn veestapel verder uit te breiden of er is een mevrouw in Botswana die geld nodig heeft om voorraden aan te schaffen voor haar levensmiddelen winkeltje. KIVA beschikt over een bestand van meer dan 1 miljoen particulieren en bedrijven over de hele wereld, die zich voor een bedrag voor $ 25,= kunnen inschrijven op een lening. Vervolgens wordt het geleende bedrag in termijnen weer terug betaald, waarna het beschikbare geld eventueel weer ingezet kan worden voor een nieuwe lening. Wij bevelen die organisatie van harte bij u aan. Zonder dat het u geld kost kunt u het verschil maken, u kunt alleen tijdelijk even niet over dit kleine bedragje beschikken. Hoe dit precies werkt kunt u zien in een korte uitleg, door hier te klikken.