Opstal- en inboedelverzekering

Is het verzekerde bedrag op mijn opstalverzekering wel voldoende?

Deze vraag wordt ons regelmatig gesteld en terecht. Mensen met een eigen huis ervaren dagelijks hoeveel hun huis waard is. De verkoopprijzen zijn nog steeds enorm en ook de WOZ-waarde is tegenwoordig niet kinderachtig. Als deze waarden worden vergeleken met de verzekerde herbouwwaarde schrikken veel mensen omdat de polis een veel lager bedrag aangeeft.

Gelukkig valt het in de praktijk vaak allemaal wel mee. Immers de verkoopwaarde hoeft niet verzekerd te worden, want deze bestaat voor een groot deel ook uit grond en natuurlijk hoeft de grond niet verzekerd te worden. De herbouwwaarde geeft het bedrag aan dat nodig is om uw woning in de zelfde staat opnieuw op te bouwen.

Als u twijfelt of de het verzekerde bedrag op uw opstalverzekering in overeenstemming is met de herbouwwaarde kunt u contakt met ons opnemen. Na afspraak kan er iemand van ons kantoor bij u langs komen om de herbouwwaarde vast te stellen. Een bijkomend voordeel is dat verzekeringsmaatschappijen u vervolgens een garantie tegen onderverzekering aanbieden. Met deze garantie kunt u gewoon niet meer onderverzekerd zijn! Natuurlijk dient u eventuele verbouwingen, waarbij de inhoud van de woning wijzigt, nog wel aan ons te melden.

Tot slot nog iets over de funderingen. Is het verstandig deze mee te verzekeren? Wij vinden van wel. Immers bij een grote brand of ontploffing zullen ook de funderingen aangetast zijn. Gezien de geringe extra premie voor het meeverzekeren van de fundering is het niet verstandig hierop te bezuinigen.

Premiekorting bij inbraakpreventie

Bijna iedereen heeft zelf of in de naaste omgeving wel eens te maken gehad met een inbraak. Vaak zijn daarbij veel kostbare zaken gestolen. Het idee echter dat iemand ongevraagd door de woning heeft gelopen en in de kasten heeft zitten snuffelen, maakt meestal het meeste indruk.

Heeft u via ons kantoor een goede inboedelverzekering lopen dan vangt die de schade bij diefstal van uw eigendommen uit uw woning op. Daarmee voorkomt u nog niet dat u ongenode gasten krijgt.

De politie heeft een project opgestart om het aantal woning inbraken te verminderen. U kunt hierover alles nalezen op de site www.politiekeurmerk.nl. De site biedt handige tips en adviezen voor het voorkomen van inbraak. De adviezen hebben vaak te maken met organisatorische maatregelen en het verbeteren van het hang- en sluitwerk, een elektronisch alarm wordt slechts zelden geadviseerd. Als u de vrijblijvende adviezen met betrekking tot de beveiliging volledig opvolgt kunt u in aanmerking komen voor het "Politiekeurmerk Veilig wonen". Daarmee is de inbraakkans in uw woning aanzienlijk verminderd.

Enkele verzekeringsmaatschappijen geven overigens op vertoon van een kopie van het eerder genoemde certificaat nog eens een aantrekkelijke korting op de premie van uw inboedelverzekering.

Ondanks uw inspanningen om uw woning te beveiligen adviseren wij u ook uw waardevolle spullen te merken. Dit zorgt ervoor dat de inbreker zijn gestolen goed moeilijker kan doorverkopen. Als u uw kostbare zaken tevens registreert en eventueel fotografeert bespoedigt dit een eventuele schadeafwikkeling. Met betrekking tot het brandrisico is het dan wel verstandig de registratie en/of foto's elders te bewaren.

Wat is onderverzekering?

Er bestaat een kans dat u één van de vele Nederlanders bent waarvan de inboedel voor een te laag bedrag verzekerd is. Bij maarliefst drie van de vier huishoudens is dit het geval. Onderverzekering zoals wij dit noemen, kan nare gevolgen hebben. Het betekent dat u bij schade aan uw inboedel niet alles vergoed krijgt.

Wij nemen als voordbeeld dat uw totale inboedel is verzekerd voor slechts 60% van de werkelijke nieuwwaarde. Dan krijgt u bij schade aan de inboedel (ook als dit een betrekkelijk kleine schade is) niet de volledige schade uitbetaalt, maar slechts 60%! Dit soort vervelende situaties, als gevolg van onderverzekering, kunnen overigens wel worden voorkomen.

Diverse verzekeraars hebben een "inboedelwaardemeter" ontwikkeld. Dit is een eenvoudig hulpmiddel waarmee u zelf, op basis van individuele gegevens, de waarde van uw inboedel snel en eenvoudig kunt bepalen. Als u met dit formulier de waarde van uw inboedel vaststelt, geeft uw verzekeringsmaatschappij een garantie tegen onderverzekering af. Deze garantie is gedurende vijf jaar van kracht en geldt ook als de inboedel wordt uitgebreid met nieuwe aankopen. Onderverzekering is simpelweg uitgesloten. U zou zelfs meer uitbetaald kunnen krijgen dan het verzekerde bedrag aangeeft! Als u twijfelt of u een garantie tegen onderverzekering op de polis heeft staan, kunt u ons altijd even bellen of mailen. Op uw verzoek sturen wij u graag een inboedelwaardemeter toe.

Hoewel de inboedelwaardemeter met de nodige nauwkeurigheid is samengesteld kan het toch voorkomen dat u het niet eens bent met de uitkomst van de inboedelwaardemeter. Via ons kantoor kunt u dan een inventarisatie formulier aanvragen waarmee de gehele inboedel is te registreren. Ook na inlevering van dit formulier heeft u recht op de garantie tegen onder verzekering. Als laatste optie bestaat er nog de mogelijkheid in gezamenlijk overleg de waarde van uw inboedel vast te stellen. U kunt ons daartoe altijd even bellen voor een afspraak. UIteraard krijgt u dan geen garantie tegen onderverzekering. Als u nieuwe aankopen doet voor uw inboedel, bent u dan mogelijk te laag verzekerd.