Auto en aanverwante verzekeringen

Hoe is de dekking van een Reaal ongevallen inzittendenpolis?

Veel van onze relaties hebben bij hun autoverzekering ook een ongevallen inzittenden verzekering afgesloten bij Reaal verzekeringen (Voorheen Winterthur verzekeringen). Een specialist op het gebied van ongevallen verzekeringen. Een dergelijke verzekering is zeker geen overbodige luxe. Men beseft echter alleen niet altijd hoe uitgebreid de dekking op deze polis is. Graag zetten wij dit voor u op een rijtje.
  • Iedereen die in de verzekerde auto zit (dus ook de bestuurder) is verzekerd van een uitkering bij overlijden en blijvende invaliditeit ten gevolgen van een ongeval. Het maximum aantal passagiers is hierbij, inclusief chauffeur, gesteld op 5 personen, tenzij anders staat vermeld op de polis.
  • De uitkering bij blijvende invaliditeit kent een 350% cumulatieve dekking. Dat betekent dat er bij invaliditeit maximaal 350% van de in de polis vermelde verzekerde som wordt uitgekeerd.
Onder de extra mee te verzekeren gezinsdekking valt bovendien:
  • De verzekeringnemer, partner en kinderen tot 18 jaar zijn ook verzekerd als zij een ongeval krijgen in een ander voertuig dan de eigen auto. Als u, uw partner en/of uw kinderen met een collega, kennis en/of familielid meerijdt en er vindt een ongeval plaats kunt u dus ook aanspraak maken op deze polis. U bent dus niet afhankelijk van het feit op deze bestuurder zelf ook een ongevallen inzittendenverzekering heeft afgesloten.
In geval er sprake is van meerdere polissen die een uitkering verlenen bij een ongeval, worden de uitkeringen bij elkaar opgeteld.

In verband met de geringe premie en de poliskosten wordt er geen nieuw polisblad afgegeven bij een autowijziging. Zolang er slechts één kenteken op uw naam staat, geldt deze verzekering automatisch voor de nieuwe auto.

Na zorgvuldige selectie door ons kantoor blijkt dit de beste polis op dit gebied welke momenteel verkrijgbaar is en dat voor slechts een geringe premie per jaar. Veelal wordt een dergelijke polis terecht verplicht gesteld door scholen en sportverenigingen wanneer u andermans kinderen vervoert. Toch vreemd dat er nog steeds mensen zijn die zonder een ongevallen inzittendenverzekering in de auto stappen . . . . .

Voor personen onder de 60 jaar bestaat er de mogelijkheid om een ongevallen verzekering af te sluiten die 24 uur per dag, over de gehele wereld dekking biedt. Deze polis geeft tevens dekking als ongevallen inzittendenverzekering. Sportongevallen, ongevallen op het werk, in vakantietijd en in het verkeer zijn dan allemaal verzekerd. Een perfecte dekking het hele jaar door!

Is een rechtsbijstandpolis noodzakelijk?

Deze vraag wordt ons vaak gesteld met name gericht op de verkeersdekking als aanvulling op de autoverzekering. Bent u tijdens een ongeval zelf schuldig dan is er uiteraard geen enkele taak voor een rechtsbijstand verzekeraar.

Maar hoe gaat het verhalen van een schade wanneer de tegenpartij schuldig is of wanneer de schuldvraag onduidelijk is. Er zijn hierbij een aantal verschillende situaties denkbaar.

Als uw auto All Risks is verzekerd neemt uw verzekeringsmaatschappij het verhaal van de schade van u over. Uw maatschappij gaat de tegenpartij aansprakelijk stellen en eventueel een expert inschakelen. Uw maatschappij gaat daarbij "het gevecht" aan met de verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij om zo snel mogelijk de schade verhaald te krijgen. Daarbij zal er zonodig een intensieve briefwisseling plaatsvinden, er zal echter nooit een rechtzaak gevoerd worden om de tegenpartij onder druk te zetten. Daarnaast wordt er alleen blikschade verhaald. Eventuele letselschade dient u zelf te verhalen.

Is uw auto niet All Risks verzekerd dan zal ons kantoor, bij wijze van service verlening, de schade gaan verhalen. Daarbij zullen wij dezelfde acties ondernemen als in bovenstaand overzicht. Echter wij kunnen geen schades in het buitenland verhalen aangezien dit erg specialistisch werk is.

U ziet dat er toch enkele "gaten" vallen in het verhalen van een (moeilijke) autoschade of letselschade. Hiervoor bieden wij de rechtsbijstand polis van ARAG aan. Voor zo'n € 70,00 per jaar procedeert ARAG zo nodig wel voor u, worden schades in het buitenland verhaald en staat u er niet alleen voor wanneer er sprake van letselschade is. De dekking is overigens niet alleen voor de auto, maar voor alle vervoersmiddelen van het gezin. Daarnaast is er ook dekking voor het hele gezin als zij, bijvoorbeeld als voetganger, aan het verkeer deelnemen.

Omdat gratis rechtshulp vrijwel niet meer bestaat en een jurist al snel zo'n €200,= per uur vraagt is deze polis zeker het overwegen waard!